เปิดคอมแล้วมันรีสตาร์ทเอง | วิธีแก้ไขปัญหาคอม Restart เองวนไปมา


เปิดคอมแล้วมันรีสตาร์ทเอง | วิธีแก้ไขปัญหาคอม Restart เองวนไปมา

สำหรับปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย โดยอาการที่เครื่องรีสาร์ทเองแล้วเปิดมาใหม่แล้วก็รีสตาร์ทเองไปเรื่อยๆแบบนี้ มีหลายปัญหาครับโดยเราสามารถแบ่งเป็นดังนี้

- เครื่องรีสตาร์ทเองแบบวูปไปไม่มีอะไร  แล้วมาโผล่มาหน้า logo ซึ่งอาการแบบนี้มีโอกาสเสียที่ Power supply และน่าจะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง
วิธีแก้ปัญหาก็คือ ลองเอา Power supply  ตัวอื่นมาทดสอบก่อนหากเป็นปกติน่าจะเกิดที่ตรงนี้ครับ

- เครื่องรีสตาร์ทเองแบบวูปไป  ก่อนจะปิดอีกมีจอฟ้าให้เห็นพร้อมคำบรรยายแสดงได้เลยว่าน่าจะมาจากสาเหตุ แรม หรือว่าการ์ดจอมีปัญหาครับ
วิธีแก้ไขปัญหานั้นก็คือลองไล่หาโดยอาจจะถอดการ์ดจอออกก่อนแล้วใส่ออนบอร์ดแบบปกติ จากนั้นทำความสะอาดแรมแล้วลองใส่ Slot ใหม่ดู หากทำแล้วเป็นปกติก็ลองการ์ดจอเป็นลำดับต่อไป
- เครื่องรีสตาร์ทเองแบบวูปไป แล้วกลับเข้า Windows ได้ อาจจะมีจุดเสียบหลวมไล่ตั้งแต่สาย HDMI  ไปตลอดสายพัดลม Cpu  และสาย HDD
วิธีแก้ไขปัญหา ตรวจสอบดูว่าสายใส่แน่นดีหรือไม่