วิธีการแบ่ง Partition Windows 7, Windows 8, Windows 10 | แบ่งไดร์ง่ายๆ

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีหน่วยความจำที่ทำการเก็บไว้ใน Hard disk ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีการแบ่ง Partition เพื่อให้เหมาะสมกับการแบ่งใช้งานส่วนต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการแบ่ง Partition จะช่วยให้เราสามารถติดตั้งระบบปฏิบัตการ จัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

วิธีการแบ่ง Partition ของ Windows 7, Windows 8 และ Windows 10 จะมีความคล้ายคลึงอยู่เล็ก เริ่มต้นให้คุณมองหาไอคอน This is PC หรือ My computer จากนั้นให้คลิ๊กขวาและเลือกเมนู Manage

 
จะปรากฏหน้าต่างของ Computer Manager สังเกตุที่เมนูด้านซ้ายให้คุณเลือก Storage >> Disk Manager จะพบรายชื่อไดรฟ์ต่างๆอยู่ตรงกลาง ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าจะมีหน้าต่างสีดำเพื่อบอกจำนวนความจุที่สามารถแบ่งได้ ให้คลิกขวาและเลือก New Simple Volume

 
จะปรากฏหน้าสำหรับการกำหนดความจุของ Partition ใหม่ที่คุณต้องการสร้าง โดยคุณสามารถกำหนดเป็นหน่วยของเมกกาไบท์ (Mb) เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Nextให้คุณเลือกว่าจะกำหนดให้ Partition มีชื่อไดรฟ์ว่าอย่างไร สามารถกำหนดรูปแบบของ File system และตั้งชื่อเล่นให้กับไดร์ฟนั้นๆ ผู้ใช้ควรเลือก Perform a quick format เพื่อช่วยให้ระบบทำการฟอแมตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จากนั้นให้กดปุ่ม Next


หลังจากนั้นระบบจะทำการแบ่ง Partitionใหม่ให้กับคุณเรียบร้อยและกดปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จ


ข้อควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแบ่ง Partition นั้นจะต้องทำการ Format partition นั้นเสียก่อน ฉะนั้น Partition หลักที่ได้ทำการติดตั้ง Windows 7, Windows 8, Windows 10 หรือระบบปฏิบัติการหลักไว้นั้นจะไม่สามารถทำการแบ่ง Partition ได้ หากคุณต้องการแบ่งส่วนของไดร์ฟหลักหรือไดร์ฟ C ให้ลงอาจจะต้องทำการแบ่งในขณะที่ทำการติดตั้ง Windows ใหม่ ซึ่งจะต้องแน่ใจมีความจุเพียงพอที่ใช้ติดตั้ง Windows นั้นๆได้