วิธีตั้งรหัสผ่านการเข้าถึงไฟล์ด้วยโปรแกรม Winrar

การตั้งรหัสไฟล์เอกสารต่างๆโดยใช้โปรแกรม Winrar เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถตั้งความเป็นส่วนตัวของเราได้ โดยหากใครจะเข้าถึงเอกสารของเราที่สำคัญเราสามารถตั้งให้มีการใส่รหัสผ่านก่อนถึงจะสามรถเปิดดูไฟล์นั้นๆได้ การทำก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่เราต้องมีโปรแกรม Winrar ก่อน เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการสร้างโฟเดอร์ขึ้นมาใหม่แล้วให้นำไฟล์หรือเอกสารที่สำคัญไปเก็บไว้ที่โฟเดอร์จากนั้นให้คลิกขวาที่ไฟล์เดอร์นั้นๆ ดังตัวอย่างแล้วเลือก Add to archive... 


คลิกการตั้งรหัสผ่านที่ Set password...


ให้เราทำการตั้งรหัสผ่านได้เลยครับแล้วกดที่ OK


จากนั้นคุณก็จะได้โฟเดอร์ที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยได้แล้วครับ (อย่าลืมรหัสด้วยนะครับว่าเราตั้งไว้ว่าอะไร) จากนั้นก็สามารถทดสอบว่าไฟล์เรามีการตั้งรหัสไว้แล้วหรือยังโดยการ คลิกขวาที่โฟเดอร์ที่เราตั้งเสร็จเมื่อสักครู่แล้วเลือกที่ Extract to ...


จากนั้นก็ใส่รหัสที่เราได้ตั่งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นครับ เพียงแค่นี้เราก็สามารถเข้าถึงโฟเดอร์ที่เก็บไฟล์ได้แล้วครับ