โปรแกรม UltraISO 9.6 สำหรับจำลองไดร์เปิดไฟล์.ISO

โปรแกรม UltraISO 9.6 สำหรับจำลองไดร์เปิดไฟล์.ISO

มีโปรแกรมดีๆมาฝากกันด้วยโปรแกรมจำลองไดร์ ซึ่งคุณสมบัติเด่นๆนั้นก็คือสาารถเปิดไฟล์อื่นๆได้โดยเฉพาะไฟล์ที่มี.ISO ซึ่นจะนิยมมากสำหรับพวกเกมสและโปรแกรมที่ถูกบีบอัดไฟล์มาดังนั้นโปรแกรม UltraISO 9.6 จึงสำคัญอย่างมากสำคัญมากสำหรับทุกท่าน 

ดาวน์โหลด