วิธีเรียกคีย์บอร์ดสำรองในเครื่องคอมพิวเตอร์ | แก้ปัญหาทำน้ำหกใส่คีย์บอร์ด


สวัสดีครับบทความนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของแป้นพิมพ์(Keyboard)เสีย พิมพ์ไม่ได้หรือพิมพ์ได้เพียงบางปุ่มเท่านั้นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดี

ในกรณีคนส่วนใหญ่ที่แป้นพิมพ์เสียนั้นก็คือการทำน้ำหกใส่หรือว่าคุณกำลังดื่นน้ำอยู่แล้วหยดน้ำหล่นในแป้นพิมพ์โดยไม่รู้ตัวแล้วหยดน้ำเล็กๆนั้นมันซึกเข้าไปในปุ่มทำให้ปุ่มนั้นเสียหรือพิมพ์ไม่ติดเลยก็ได้ครับ วิธีแก้ปัญหาเบื้อต้นสำหรับคนที่ชอบทำน้ำหกใส่คือการน้ำผ้าหรือกระดาษเช็ดชู่มาซับให้แห้งครับ และสำหรับใครที่พิมพ์ไม่ได้เลยก็ต้องมีการเปลี่ยนแป้นพิมพ์กันใหม่แล้วละครับแต่หากใครยังไม่อยากซื้อก็สามารถใช้แป้นพิมพ์สำรองก่อนได้ครับในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นเอง

ไปที่ตรงเวลาค้นหา แล้วพิมพ์คำว่า On-Screen Keyboard หรือจะลองพิมพ์ตัว K ดูก่อนก็ได้ครับ


เพียงเท่านั้นเราก็คุณก็สามารถใช้แป้นพิมพ์สำรองไปก่อนได้แล้วครับ